Steun ons

Stichting Hartedroom wil meer onderzoek laten doen naar hartspierziektes en dat kan niet zonder gulle giften van mensen die ons doel een warm hart toe dragen. 

Stichting Hartedroom zelf maakt nauwelijks kosten. Alle medewerkers zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen voor hun activiteiten. Ook alle betrokken bedrijven en instellingen verlenen gratis medewerking. Uw donatie komt dus voor 100% bij onderzoek terecht.

Een schenking kunt u op verschillende en fiscaal voordelig manieren doen.

Doneren aan de Stichting Hartedroom is heel gemakkelijk.

  • U kunt een eenmalige gift overmaken op bankrekening NL11 ABNA 0249 3333 33 ten name van Stichting Hartedroom te Rotterdam, onder vermelding van 'gift'.
  • U kunt Hartedroom ook structureel steunen. U machtigt ons om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Hierdoor helpt u mee een basis te leggen voor langlopend wetenschappelijk onderzoek. Klik hier voor doneren per automatische incasso.

Hoe u ook doneert wij garanderen u dat we elke euro zullen investeren in onderzoek naar kindercardiomyopathie! 

Direct overmaken

Direct overmaken kan op rekening NL11 ABNA 0249 3333 33 tnv Stichting Hartedroom te Rotterdam (ABN AMRO)

Word donateur!

  • Wilt u graag éénmalige doneren? U kunt uw gift direct overmaken op rekening NL11ABNA 0249 3333 33 t.n.v. Stichting Hartedroom
  • Wilt u ons graag doorlopend steunen? Automatische incasso
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling